کارنامه‌ها و لیست قبول شدگان دانشجویان ادیب پژوهان

در هر دوره برگزاری آزمون‌های نظام مهندسی، داوطلبین زیادی به ما مراجعه می‌کنند و کارنامه آن دسته از کسانی که موفق به اخذ حد نصاب قبولی شده‌‌اند در آرشیو ادیب پژوهان ذخیره می‌شود. بالاترین آمار قبولی در هر دوره و وجود نمره برتر‌های آزمون در گروه آموزشی ادیب پژوهان، گویای تلاش ما در جهت موفقیت شما در آزمون‌های نظام مهندسی معماری است.

تعدادی از کارنامه‌های دوره های مختلف در زیر قابل مشاهده است که هدف از بارگذاری آن‌ها، اشراف شما عزیزان به عملکرد ادیب پژوهان در این حوزه می‌باشد. این ها تنها بخشی از موفقیت های دانشجویان ما است.
Edit
Edit