همکاری با ما

ادیب پژوهان همواره به دنبال پیدا کردن اساتید مجرب و حرفه‌ای در حوزه تدریس آزمون‌های نظام‌مهندسی در سه رشته طراحی، نظارت و اجراست، اگر در زمینه های فوق‌الذکر متخصص هستید و تمایل دارید که تجربیات خود را با داوطلبان این آزمون‌ها به اشتراک بگذارید و خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر گروه آموزشی ادیب پژوهان می‌دانید لطفاً فرم زیر را پرکنید و با ثبت موارد خواسته‌شده به ما کمک کنید تا بتوانیم بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط موردنیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت کنیم.
Edit
Edit